Fotografowa³ naoczny ¶wiadek - Marian Jakubiszyn
- uczestnik mojego letniego kursu w NY, który...

 

Wstecz

Dalej
 
Galeria - Or³owo wrzesień 2001