www.weres.pl  (kliknięcie przeniesie Cię do Strony Głównej)
!!! NEWS !!!
Nieco o sobie . . .
Edukacyjne moce
Zobacz jak było - otwiera nowe okno
W czym mogę pomóc?
Sesje terapeutyczne
 
Gdy bezwzględnie konieczny

Najnowsze informacje
także na Facebooku!
Strona założona:
faza Wodnika '99Muzyka będzie z Tobą jeśli
stosujesz Microsoft Explorer

www.weres.pl  (go to Home Page)

NIECO O SOBIE:

* Urodzony 18 maja 1945 r. w Krakowie.
* Absolwent Wydz. Prawa UAM w Poznaniu (1969), pod kierunkiem prof. K. Skubiszewskiego specjalizacja z zakresu prawa międzynarodowego
publicznego z oceną bardzo dobrą.
* Wieloletni (kilka kadencji) prezydent Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w Poznaniu oraz w prezydium Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, wykładowca i organizator kilkudziesięciu sesji naukowych, już wtedy najbliższa współpraca z odziałem łódzkim, kierowanym przez dzisiejszych, najbliższych doradców Prezydenta RP i Premiera Rządu RP.
* Podczas studiów we władzach Ruchu Penitencjarnego, znajomość pedagogicznych problemów więziennictwa i więźniów w zamkniętych zakładach karnych. Kilkunastoletni aktywny instruktor ZHP na obozach i zgrupowaniach Hufca ZHP Poznań - Jeżyce.
* Od 1969 r. ponad 20 lat w Instytucie Zachodnim (Polska Akademia Nauk) w Poznaniu (asystent, adiunkt), specjalizacja: teoria konfliktu, logika kreatywnych rozwiązań sytuacji konfliktowych...
* 1972 r.- wygrany konkurs na stypendium Fulbrighta w USA, asystent prof. Alkera w bostońskim Instytucie Technologicznym w Massachusetts (MIT), (matematyczna teoria gier, strategie konfliktów międzynarodowych i kulturowych), także intensywne studia na Uniwersytecie Harvarda (teoria i logika sytuacji konfliktowych, koalicje, negocjacje, integracja), potem na kalifornijskim Uniwersytecie Stanforda (psychologia agresji, kreatywna komunikacja), (1973).
* W latach 1974-1975 w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Sajgonie, konfrontacja dramatycznej rzeczywistości wojennej (zwolennik pacyfizmu) z tradycyjnymi wartościami duchowymi Dalekiego Wschodu.
* 1977 r.- doktorat z teorii konfliktu i matematycznej teorii gier u prof. A. Kwileckiego w Instytucie Socjologii UAM. (doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii).
* 1978-1979 stypendium Kościuszki w USA, status visiting professor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), stosunki międzynarodowe, stereotypy państwowe i archetypy narodowościowe, twórcze wykorzystanie ludzkich możliwości mimo kulturowych różnic i stresów.
* 1978 - 1985 wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Badań Astrolog. (z siedzibą w Los Angeles), wielokrotny wykładowca i uczestnik Światowych Kongresów Psychotroniki, tak samo Kongresów Astrologii i Kosmobiologii, wreszcie Świat. Forum Symbolizmu.
* Przełom lat siedemdziesiątych, do stanu wojennego, zast. sekretarza generalnego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarskiego, najpotężniejszego w Europie, wieloletni wykładowca bydgoskich (jedynych wtedy w Polsce) Letnich Szkół Radiestezyjnych (pod tym mianem kryło się w tamtych latach wszystko, co twórcze
i niekonwencjonalne).
* Od 1990 r. Dyrektor Ośrodka Kosmobiologicznych Analiz i Prognoz w Poznaniu, przez dwa lata przy CINPO Internat., potem samodzielna placówka, siedziba w Poznaniu, następnie filia w Rąbieniu, obecnie siedziba w Rąbieniu AB, gm. Aleksandrów Łódzki.
* Autor pięciu książek, dwóch wysoko nakładowych "Mandala życia" (V wydanie wyprzedane; napisana razem z Rafałem T. Prinke), to kompendium wiedzy o szeroko pojmowanych relacjach kosmos człowiek i "Homo-Zodiacus", jedyne archetypowe ujęcie kosmicznych uwarunkowań najbardziej znanych postaci literackich, polskich i obcych, "Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych", psychologiczno-komunikacyjne aspekty rozwiązań sytuacji konfliktowych oraz tworzenia koalicji, oraz zbiory mniej i bardziej zaawansowanych esejów odpowiednio "Nieznany świat astrologii" i "Nieznany świat astrologii i kosmobiologii" (także wyczerpane), przygotowane do druku "Kosmiczny wymiar Polskości", kulturowa analiza narodowego archetypu, "Ukryte moce Zodiaku", m. in. .dynamiczne mandale twórczości, bezpieczeństwa, rozwoju, "Spotkania z nieznanym", popularniejsze nieco ujęcie problematyki kosmicznych elementów kreatywności człowieka. Poza tym kilkaset artykułów i esejów w wysoko nakładowych, głównie miesięcznikach i tygodnikach.
* Od dwudziestu lat prowadzi trzy razy do roku Ogólnopolskie Szkoły Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury (we wrześniu 2011 r. odbyła się już 63. Szkoła!), ze względu na ich twórczy charakter, wielu słuchaczy uczestniczyło w nich kilkanaście, niektórzy kilkadziesiąt razy.
* Za najcenniejsze uważa opracowanie dynamicznych mandal twórczości, władzy, rodziny, komunikacji, systemu wartości (i innych) oraz włączenie we współczesny nurt Kosmobiologii swych rozważań o archetypach w literaturze oraz o archetypowych kosmogramach narodowych i państwowych, tworzące fundamenty nowej dyscypliny wiedzy, którą nazywa Kosmoekologią Kultury.
* Uważa, że Zodiak wciąż pozostaje testem Rorschacha dla całej ludzkości, a kosmobiologia - algebrą życia, której wielu równań wprawdzie nie rozumiemy, lecz staramy się rozwiązywać w ciągu całego naszego przebywania na Ziemi.
* Renesansowe zainteresowania i ciągły głód wiedzy, nieustająca (z powołania) belferka, przez wiele lat wykładowca Studium Psychotronicznego Doradztwa Życiowego w Łodzi, ul. Drewnowska, prezes i v-prezes Stowarzyszenia Łączenia Wiedzy Niekonwencjonalnej z Nauką Współczesną "Chiron", od wielu lat prowadzi zaawansowane seminaria z kosmoekologii kultury w kilku miastach Polski.
* Twórca jedynego w świecie Radiowego Kosmobiologicznego Telefonu zaufania w Poznaniu i Łodzi, sfilmowane przez "Polsat".
* Uprawnienia w turystyce zagranicznej, kilkunastoletnie szkolenie pilotów wycieczek zagranicznych "Almatur" i "Juventur", pilotaż grup specjalistycznych na różnych kontynentach.
* Znajomość kilkudziesięciu krajów, m. in. kilkakrotne w Meksyku (na Jukatanie) badanie więzy łączących jego mieszkańców z kosmosem, na Hawajach, Filipinach i w Japonii połączenia świata magii ze współczesną psychotroniką i z indywidualizowanymi procesami twórczego myślenia..
* Biegle wykłady po angielsku, także znajomość hiszpańskiego, rosyjskiego, słabo francuski i j. niemiecki.
* Sympatia dla taoizmu i ruchów ekologicznych, także muzyki symfonicznej i stylu country (balladuje przy gitarze) i dzieci (czwórka własnych: Michał i Marysia, Leszek Jr i Adam urodzeni już w Łodzi).
* "Emigracja" przed kilkunastoma laty z Poznania do Łodzi.
Mieszka sam (w surowych warunkach) na łonie przyrody "wśród brzóz, pod gwiazdami".Pamiętaj !  Horoskopy gazetowe to nie astrologia, to zniewolenie i kpiny z Twego umysłu !